Geloven Enzo

Zo klein, zo lief en zacht,
Wie had dat ooit gedacht.
Zo schattig en zo kwetsbaar,
Ik kom dichterbij en kijk ernaar.

Zo mooi en zo volmaakt,
Een klein meisje door God gemaakt.
Zo klein, het is wonderbaarlijk,
Binnen is het veilig, buiten soms o zo gevaarlijk
Maar je bent nooit alleen, God waakt over jou,
Waar je ook heen kruipen zou.

En straks, als je wat groter bent,
En de wereld wat beter kent,
Dan zal God je leiden,
En samen met jou tegen moeilijkheden strijden.
Hij zet ze om van negatief naar positief,
dat doet hij voor jou,
want Hij heeft jou lief!
Ook al zit het soms tegen, en weet je niet hoe je
moet omgaan met een probleem,          
dan is Hij er die je helpen wil, je bent nooit alleen!
Want Hij zond Zijn Zoon, onschuldig rein,
zodat ook jij bij Hem kan zijn!
God heeft jou met een doel gemaakt.
En heeft door jou, diep ons hart geraakt.

Daarom schrijf ik nu dit dankwoord voor jou
en voor de Heer,Je Schepper, je Vader in de Hemel,
Jou Leidsman, en nog heel véél meer
Ik weet zeker dat Hij het heeft gehoord,
dat doet Hem goed,
Zoals een herder zijn schapen hoed,
zo zal de Heer over jou waken!
Hij heeft het beste met je voor,
en zal er samen met jou het beste van maken!

Bedankt,

Geschreven door Anita van Luinen

Copyright © 2006 - D.Feenstra. Alle rechten voorbehouden.