Geloven Enzo

POSITIEVE KIJK

Jij zegt: Het is onmogelijk.
God zegt: Alle dingen zijn mogelijk ( Luc 18:27)
Jij zegt: Ik ben te moe
God zegt: Ik zal je rust geven (Matt 11:28-30)
Jij zegt: Niemand houdt echt van me.
God zegt: Ik hou van je (Joh 3:16; 13:34)
Jij zegt: Ik kan niet meer
God zegt: Mijn genade is genoeg (2 kor 12: 9; Psalm 91:15)
Jij zegt ik kom er niet uit.
God zegt: Ik zal je leiden (Spr 3::5,6)
Jij zegt: Ik kan het niet
God zegt: Je bent tot alles in staat
Jij zegt: Ik ben niet bekwaam
God zegt: Ik ben bekwaam (2 Kor 9:8)
Jij zegt het is de moeite niet waard
God zegt: Het zal de moeite waard zijn ( Rom 8:28)
Jij zegt: Ik kan mezelf niet vergeven
God zegt: IK VERGEEF JE (1 Joh 1:9)
Jij zegt: Ik red het niet
God zegt: Ik zal in al je behoeften voorzien (Fil 4:19)
Jij zegt: Ik ben bang
God zegt: Ik heb je geen geest van lafhartigheid gegeven
(2 Tim 1:7)

Jij zegt: Ik ben altijd bezorgd en gefrusteerd
God zegt: Werp al je zorgen op mij ( 1 Petr 5:7)
Jij zegt: Ik heb niet genoeg geloof
God zegt: Ik heb iedereen mate van geloof gegeven
(Rom 12:3)

Jij zegt: Ik ben niet slim genoeg
God zegt: Ik geef je wijsheid (1Kor 1:30)
Jij zegt: Ik voel me helemaal alleen
God zegt: Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten
(Hebr 13:5)
 

Copyright © 2006 - D.Feenstra. Alle rechten voorbehouden.