Handige links
Gastenboek
Evenementen
Instellingen
  •   Cookie-instellingen

De Heilige Geest

Wie is de Heilige Geest en wat kan hij voor u/jou doen

Voorwoord:

In de tijd dat Jezus op aarde was onderwees hij de mensen die wilden luisteren. Alle mensen die Hem wilden volgen liepen achter Hem aan. Jezus was dus een levend voorbeeld voor de mensen, ze konden Hem zien met eigen ogen! Ook de mensen die niet in Hem geloofden zagen dat Hij wonderen deed. Maar Jezus kon niet voor altijd blijven op de aarde…

 

Waarom moest Jezus weer terug naar Zijn Vader in de Hemel?

 

1. Zodat Hij de Heilige Geest kon sturen

 

Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden (Johannes 16:7)

 

2. Om voor ons een plaats in de Hemel voor te bereiden

 

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken (Johannes 14:2)

 

Wat / Wie is de Heilige Geest

 

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. (Johannes 14:16)

 

Pleitbezorger -> Iemand die iets verdedigt,bepleit, è Voorstander | Dikke van Dale
Het Boek : Plaatsvervanger

 

De Heilige Geest heeft dus de taken van de Here Jezus op aarde overgenomen. Zoals Jezus de mensen in Zijn tijd hielp en leidde, zo help en leidt de Heilige Geest ons nu.

 

De Heilige Geest is voor mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven

 

de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:17)

 

Wanneer kwam de Heilige Geest in actie

 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  (Handelingen 2:1-4)

 

De Heilige Geest is gekomen om ons op allerlei manieren te helpen in ons leven als Christen. Hij verheerlijkt Jezus (Hij richt de aandacht altijd op Jezus) en geeft ons de woorden van Jezus

 

Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. (Johannes 16:14)

 

Op welke manieren helpt de Heilige Geest ons

 

1. Hij laat de Vader zien en leert ons ‘Abba’ (lieve pappa) zeggen tegen God.

 

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:26)

 

2. Hij overtuigd ons van zonden, gerechtigheid en oordeel

 

Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11  oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. (Johannes 16:8-11)

 

3. Hij helpt ons bidden, en bidt voor ons

 

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (Romeinen 8:26)

 

4. Hij leidt en helpt ons

 

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. 7 Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8 Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 9 Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ 10 Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. (Handelingen 16:6-10, de tweede zendingsreis van Paulus)

 

5. Hij geeft ons geestelijke gaven (die zich per persoon verschillen) zoals wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongentaal, en uitleg van tongentaal

 

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is  één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de  gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. (1 Corinthiërs 12:4-11)

 

Als wij deze hulp aannemen, en leven zoals God dat bedoeld heeft zullen we de vrucht van de Geest ervaren

 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. (Galaten 5:22)

 

Kan de Heilige Geest alles in je doen wat Hij zou willen doen

 

Nee, hij dringt zichzelf niet op. We kunnen ons voor zijn werk afsluiten of het niet toelaten. Zou dit niet het geval zijn dan zouden wij als mensen gereduceerd worden tot robotten, zonder enige betrokkenheid. Het is dus van groot belang dat je je openstelt voor wat de Heilige Geest wil doen. Ook al ben je christen en woont de Heilige Geest in je. Het zou jammer zijn als je het alleen probeert te doen, terwijl de Heilige Geest klaar staat om je hulp, leiding en kracht te geven!

 

Afsluiting

 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. (Galaten 5:22 -26)

 

Tweerichtingsverkeer tussen de gelovige en de Heilige Geest:

De gelovige kan niet zonder de Heilige Geest, De Heilige Geest wil het niet zonder de gelovigen

 

4 1 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Wat vind je van deze blog? Laat je reactie achterx
  Cookie-instellingen
Wilt u er ook een?
Geloven Enzo maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om de website steeds verder te verbeteren en voor bijv. modereren van ons gastenboek. Klik op de groene knop om alles te accepteren. U kunt uw voorkeuren instellen door op ' instellingen wijzigen' te klikken.
Lees ons cookiebeleid
                       Ik ga akkoord
                       Instellingen wijzigen